Fons Tel

 

Fons Tel (1941) is op alle gebieden waarover hij schrijft autodidact. Dit heeft zijn na- en voordelen. Een nadeel is dat hij door de meeste academici niet serieus genomen zal worden, want zonder een universitaire titel tel je bij hen nu eenmaal niet mee. Een voordeel is dat hij zich niet geremd voelt zich op velerlei gebied van filosofie en wetenschap te begeven om tot een Gesamtbild te komen. Of er behoefte is aan een dergelijk beeld in deze tijd van algehele fragmentatie moet de lezer zelf bepalen.

Bij het zoeken naar de werkelijkheid van het zelf heeft de schrijver zichzelf steeds als ijkpunt genomen. Ook dat is tegen alle academische regels in, maar niet tegen die van Kant, die de autonomie van het individu centraal stelde met de stelregel: de mens is altijd doel, nooit alleen middel. Tegen alle mediamiek geweld in, waarbij ‘het medium de boodschap is’, blijft volgens de schrijver het zoeken naar het zelf het doel van het denken en het doen.